Panserværn i Hæren 1914-2020

Så er jeg endelig i gang med noget der kommer til at handle om den Kolde Krig.

Det Krigsvidenskabelige Selskab har netop udgivet den første af min artikler i en serie, der handler om udviklingen i Hærens panserværn hvad angår materiel, doktrin og organisation. Artiklen omhandler perioden fra 1914-1940.

Artikelserien kommer til at omfatte ca. 8 artikler, hvoraf nummer 3, 4 og 5 kommer til at dække den Kolde Krig fra 1945-1990.

Så skynd dig at klikke videre og læse artiklen ved at trykke på billedet af den danske 37mm Fodfolkskanon herunder:

Foto: Th. Christensen, Forsvarsgalleriet.dk

Udgivet i Militærhistorie, Nyheder, Uncategorized | Tagget , , , | Skriv en kommentar

GDPR og BALTAP.dk

Tid til lidt vedligeholdelse:

Som folk måske har bemærket, er EUs direktiv om persondata trådt i kraft. Hvad betyder dette i praksis for denne hjemmeside?

Direktivet er opbygget på 6 grundpiller, der skal håndhæves af ejeren af en hjemmeside (det vil sige mig):

1: Indsigtsret. Du har ret til at få indsigt i eventuelle data (tekst, billeder) jeg har gemt om dig.

2: Berigtigelse af upræcise personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse og få rettet eventuelle upræcise/urigtige oplysninger jeg måtte have skrevet om dig på denne hjemmeside.

3: Sletning af personoplysninger. Det siger sig selv, men er vigtigt at fremhæve, fordi jeg regner med at uploade en del billeder snart. Og hvis du optræder på et af disse billeder, men ikke ønsker at det skal ligge online, har du altså ret til at kræve det fjernet.

4: Begrænset behandling af personoplysninger. Jeg må ikke overdrage eventuelle personlige oplysninger til tredjepart.

5: Ret til dataportabilitet. Dette giver dig ret til at kræve de oplysninger (tekst, billeder etc.) jeg måtte have liggende om dig på denne hjemmeside overleveret til en tredjepart.

6: Ret til indsigelse imod behandling af personoplysninger. Dette giver, lidt i lighed med Hovedpunkt 3, retten til at gøre indsigelse imod at optræde i tekst eller billede på denne hjemmeside.

Det var noget af en mundfuld, men jeg håber det gør det klart, hvordan GDPR direktivet bør tolkes.

Jeg har også valgt at slette Gæstebogen. I de ca. 6 år den har været oppe klarede den at tiltrække en masse spam og kun to reelle indlæg. Under alle omstændigheder har programmøren, der i sin tid lavede den nævnte gæstebog, også stoppet al videre udvikling og support.

Herudover har jeg lavet lidt mere generel vedligeholdelse og sat lidt flere relevante links ind på forsiden.

Udgivet i Opdateringer | Skriv en kommentar

Isted 1850: Når sammenbrud i planer og føring leder til kaos.

Mine seneste aktiviteter har absolut intet haft at gøre med den Kolde Krig.

Slaget ved Isted 24.-25. juli 1850 er det største slag i danmarkshistorien og den danske hærs historie. Idet store dele af slaget foregik i tæt tåge og varmedis, spredt ud over en frontbredde på 20 kilometer, er slaget også et af de mest uoverskuelige i moderne tid. det bliver ikke bedre af, at en stor del af kilderne til slaget er skrevet på tysk og tilmed svært tilgængelige. Det har heller ikke hjulpet, at de hidtidige danske analyser af slaget var stærkt farvede af politiske hensyn. En gennemgribende nytolkning af slaget har således manglet. Indtil nu.

I rammen af Forsvarskademiets projekt “Om læring og indsigt fra krig”, der skulle producere en antologi til brug ved undervisning i faget Krigshistorie på Hærens Officersskole, har jeg lavet en større artikel om slaget. Bortset fra enkelte mindre artikler, er artiklen det eneste større analytiske værk om 1. Slesvigske Krig skrevet i de sidste 40 år.

Med hjælp fra kortspecialisten, ph.d Stig Roar Svenningsen, kombineret med vandreture på selve slagmarken var det muligt at skabe et overblik over slagets lokaliteter og koble disse sammen med udsagnene fra de skriftlige kilder. Resultatet er en, i dansk sammenhæng, unik analyse, der klart viser, hvorfor kamphandlingerne fik det forløb de gjorde og på hvilket grundlag de involverede officerer traf deres taktiske valg.

Hertil leverede jeg også betydelige dele af analysen til den efterfølgende artikel “Forsvaret af Als i foråret og sommeren 1864. Det halvhjertede lykkes sjældent. ” Hele antologien er næsten 700 sider lang og ca. 25% af disse bærer således mit aftryk i en eller anden form.

Herudover dækker antologien også mange andre taktiske og operative situationer fra de sidste 170 år, dog med en klar vægt på de sidste 125 år. Tryk på billedet for at komme videre til forlagets hjemmeside, hvor man kan købe begge bind i en samlet pakke.

Læring og indsigt fra krig bind 1

Alternativt kan selve artiklerne om Isted og Als downloades gratis ved at trykke på billedet af henholdsvis de danske infanterister og panserskibet Rolf Krake herunder. God læselyst!

Litografi, Kittendorff og Tegner,
Det Kongelige Bibliotek
Rolf Krake 1864
Træsnit, Illustrierte Zeitung, Det Kongelige Bibliotek

Jeg har også lavet lidt oprydning på selve hjemmesiden, modificeret koden, fjernet døde links samt opdateret forsiden med ekstra information og nye links. Herudover har siden også, i tråd med EUs persondataforordning, fået en GDPR-popup der forsikrer om, at jeg skam ikke lagrer de besøgendes personlige oplysninger (hvad i alverden skulle jeg også bruge dem til…)

Udgivet i Militærhistorie, Nyheder | Tagget | Skriv en kommentar

Vedligeholdelsesopdatering

Hjemmesiden har helt sikkert fået lov at hvile mere end jeg havde lyst til, men i både 2016 og 2017 har det meste af mit arbejde bestået af opgaver der ikke havde noget somhelst med den Kolde krig at gøre. Men sådan kan det jo gå :-).

Jeg har opdateret de forskellige sider med relevant information og ting der er sket siden sidste gang jeg opdaterede. Jeg har også rettet “døde” links. Til sidst har jeg også foretaget lidt rettelser i de to artikler om “Det danske panservåbens mulige udvikling 1990-2014” og “III bataljon Jyske Dragonregiment i 1985”.

Det er mit håb at kunne uploade mere materiale i løbet af efteråret, men siden hjemmesiden her kører som en bi-aktivitet ved siden af det der betaler min husleje, må den altså komme i anden række.

Udgivet i Opdateringer | Skriv en kommentar

III Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment i 1985

Så er det vist tid til endnu en opdatering.

Denne gang er det endnu et sammenskrevet indlæg fra det gamle taktiskforum.dk . I dette tilfælde er der tale om en række posts der skulle vise, hvorledes III bataljon/Jydske Dragonregiment var organiseret i 1985. Som det efterhånden er kutyme med mine gamle indlæg fra Taktisk Forum endte også dette med at fylde meget mere end jeg oprindeligt troede, efter jeg havde sammenskrevet, redigeret og til dels udvidet de gamle indlæg med ny og relevant information. Tryk på Våbenskjoldet for at komme videre!

III JDR

III Bataljon/Jydske Dragonregiments våbenskjold,
efter bataljonen var blevet opstillet i Stående Styrke i 1987
Copyright: Forsvaret.dk

 

Udgivet i Den Kolde Krig, Nyheder | Tagget | Skriv en kommentar

Let Kampvogns-eskadron / Bornholms Værn kører igen!

Så er det vist på tide med endnu en opdatering.

Arbejdet med Bornholms Værn skrider godt fremad. Et stort gennembrud her var at få adgang til Forsvarets Biblioteks samling af Organisationsskemaer, hvilket gjorde det muligt præcist at kortlægge udviklingen i våben, materiel og udrustning. En ting der endnu mangler er billeder. Jeg har forgæves forsøgt at finde det billedarkiv som var tilknyttet Bornholms Værns tjenestestedsblad “Griffen”. Det er ikke bevaret i Rigsarkivet og ser heller ikke ud til at findes på Almegårds Kaserne. Det er muligt at et af Bornholms Museer har overtaget det. Hvis der er nogen der har en ide om hvor arkivet kunne være henne, må de gerne skrive.

Tryk på billedet for at komme videre til siden om den Lette Kampvognseskadron 1960-1991:

M41-DK1. I brug ved Bornholms Værn 1987-1999. Copyright: Forsvarsgalleriet.dk

For at få et hurtigt overblik kan den opdaterede Sitemap med fordel bruges: http://www.baltap.dk/baltap/Sitemap.html

En anden bonus ved at kikke ORG-skemaer på Forsvarets Bibliotek har været, at jeg nu endelig har et komplet billede over hvilke enheder der havde hvilke kampvogne/panserjagere og hvor mange de havde. Som en følge heraf, er artiklen om det Danske Panservåbens mulige Udvikling 1990-2014 blevet opdateret

Som altid kan man tilmelde sig RSS og derved få en mail hver gang jeg poster en opdatering om, at jeg har lavet noget nyt på siden

Udgivet i Opdateringer | Tagget | 2 kommentarer

Taktisk Forum in Memoriam

På grund af svigtende brugertilslutning lukkede Taktisk Forum (taktiskforum.dk) i marts 2015, efter mere end 10 år som det bedste og mest vidende forum om tjenesten i det danske Forsvar og landmilitære anliggender generelt. Jeg har gemt mange af de større indlæg jeg har skrevet på Taktisk Forum og agter at give dem deres egen lille sektion her på min hjemmeside.

Det første indlæg jeg har sammenskrevet, er min fremstilling af hvorledes det danske panservåben kunne have set ud i dag, hvis man var fortsat med at bygge videre på den struktur og de planforslag man havde gjort i slutningen af 1980´erne. Det kom til at tage lidt længere tid end beregnet at få redigeret indlægget, idet det viste sig at fylde ca. 33 A4 sider. Du kan finde det enten ved at klikke på billedet herunder, eller igennem hovedmenuen.

Leopard 2A5

Copyright Hærens Operative Kommando

Herudover har jeg lavet lidt oprydning på hjemmesiden og føjet nogle links til på hovedsiden. Jeg er ved at færdiggøre mit arbejde inde i Rigsarkivet, så hvis alt flasker sig burde den længe ventede opdatering om Bornholms Værn komme i løbet af april 2015.

Udgivet i Nyheder, Opdateringer | Skriv en kommentar

I gang igen.

Så blev den store Jubilæumsbog om Hærens historie 1614-2014 udgivet. Anmeldelserne har generelt været positive, spændende fra det behersket positive til det direkte begejstrede. I nærmeste fremtid vil jeg således genoptage arbejdet med denne hjemmeside igen.

Hvis du skulle få lyst til at anskaffe bogen, kan den købes her (tryk på billedet):

Udgivet i Nyheder, Opdateringer | Skriv en kommentar

En lille undskyldning.

Ja desværre blev den lovede fulde opdatering omkring Bornholms Værn ikke rigtig til noget, idet jeg blev “Headhunted” til en stilling på Tøjhusmuseet, hvor jeg skal hjælpe med til at skrive den bog om Hærens historie som skal udkomme i anledning af Hærens 400-års jubilæum til næste år. Så indtil jeg har noget bedre tid i løbet af næste år, er dette projekt lidt lagt på is. Dette betyder ikke, at jeg ikke arbejder videre med de kilder og det materiale jeg allerede har, men at man nok ikke skal forvente at jeg laver alt for mange opdateringer på hjemmesiden.

Før jeg stoppede nåede jeg dog at få det indledende udkast om Bornholms Værn lavet nogenlunde færdigt. Jeg nåede desværre ikke at få kodet links til den i de andre sider, men man kan se mine anstrengelser på følgende URL:

http://baltap.dk/baltap/LandZealand/DK_FSV/BV/BV.html

Kommentarer er som altid velkomne.

Udgivet i Opdateringer | Tagget | Skriv en kommentar

Bornholm, Bornholm!

Så er det vist på tide med lidt nyt efter 6 måneders moratorium.

Jeg har i den forløbne tid taget de første spadestik til en fremstilling af landforsvaret på Bornholm i perioden 1973 til 1991. Styrkens struktur i krig og fred, udrustning, uddannelsesstruktur samt indkaldelsesfrekvens vil også blive behandlet i det omfang det lader sig gøre. Dette vil så blive sammenlignet med den sandsynlige trussel fra Warszawapagten, samt de muligheder og begrænsninger som øens terræn frembød.

En anden grund til at siden har ligget stille i så lang tid er, at jeg brugte ca. 1 måned på et meget givtigt stabskursus i militærhistorie ved Forsvarsakademiet, hvor jeg har knyttet kontakt til nogen af landets fremmeste militærhistorikere.

Min fremstilling af Bornholms Værn burde være online i løbet af august.

Udgivet i Nyheder, Opdateringer | Tagget | Skriv en kommentar