Panserværn i Hæren 1914-2020. Del 4.

Så har det Krigsvidenskabelige Selskab publiceret fjerde del af min artikelserie om udviklingen af panserværn i Hæren. Perioden fra 1945-1949 var en, hvor det danske Forsvar forsøgte at genopbygge sine styrker, efter at have fået alt sit førkrigsmateriel konfiskeret af den tyske Værnemagt.

Denne genopbygning skete i første omgang på baggrund af våben doneret/indkøbt fra Sverige og Storbritannien. På grund af de store udgifter gik denne opbygning dog langsomt og de panserværnsvåben der blev leveret var heller ikke altid de mest moderne hvad angik konstruktion og ammunition.

I tilgift var den danske hær også bundet af en række politisk pålagte opgaver der gjorde, at store dele af Hærens mest moderne våben konstant var udsendt til de danske besættelsesstyrker i Tyskland og derfor ikke umiddelbart var til rådighed for Forsvaret af Danmark.

Læs artiklen ved at trykke på billedet af de to danske Sergentelever med 90mm Panserværnsgevær M.45.E. herunder:

Foto, Forsvarsgalleriet.dk

Udgivet i Den Kolde Krig, Militærhistorie | 2 kommentarer

Radio 24syv

I anledning af min nyligt udgivne artikel “Amerikanske forstærkninger til Danmark: Et kort historisk perspektiv på en velkendt problemstilling”, der kan tilgås nedenfor, var jeg en tur i Radio 24syvs morgenprogram for at kommentere de muligheder og fordele der er knyttet til udstationeringen af amerikanske tropper i Danmark. Programmet kan høres her:

https://24syv.dk/episode/danmark-sender-vaben-til-ukraine

Jeg er på ca. 36 minutter inde i programmet.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Amerikanske forstærkninger til Danmark: Et kort historisk perspektiv på en velkendt problemstilling

I anledning af den nylige udmelding om et potentielt dansk-amerikansk bilateralt militært samarbejde, har jeg skrevet en artikel til det Krigsvidenskabelige Selskab, der i en historisk sammenhæng belyser nogle af de problemer forbundet med en sådan udstationering. Artiklen giver et bud på, hvilke typer enheder det kunne tænkes, at amerikanerne vil udstationere og om hvorvidt disse enheder vil medbringe atomvåben.

Efter lang tids roden rundt i 2. verdenskrig markerer denne artikel også en tilbagevenden til denne hjemmesides hovedemne, nemlig det danske Forsvar under den Kolde Krig.

Tryk på billedet af de amerikanske jagerbombere herunder for at komme til artiklen:

Foto, Flyvevåbnets Historiske Samling, Forsvarsgalleriet.dk
Udgivet i Den Kolde Krig, Militærhistorie | Skriv en kommentar

Panserværn i Hæren 1914-2020. Del 3

Så har det Krigsvidenskabelige Selskab publiceret den tredje artikel i serien “Panserværn i Hæren”.

Hvor de to foregående artikler handlede om den danske og tyske mobilisering samt forberedelser op til 9. april 1940, handler denne artikel om forløbet af selve angrebet samt dets konsekvenser. De tre første artikler i serien udgør således en lille sluttet trilogi i deres egen ret.

Artiklerne udgør også det hidtil eneste forsøg på at give en tilnærmelsesvist udtømmende beskrivelse og analyse af forløbet den 9. april i Sønderjylland. Jeg prøver også her at besvare det svære spørgsmål om hvorvidt ethvert dansk forsøg på modstand var dødsdømt fra starten eller om man modsat kan tale om en eller anden form for taktisk succes, selv i det historiske forløb.

Læs artiklen ved at trykke på billedet af den ødelagte tyske SDKFZ 222 panservogn:

Foto, Th. Christensen, Frihedsmuseet

Den fjerde artikel i serien, der omhandler genopbygningen af den danske hærs panserværnskapacitet i perioden 1945-1949 ligger allerede til redaktion.

Udgivet i Militærhistorie | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Årets artikelskribent 2020

Den første del af min artikelserie om “Panserværn i Hæren 1914-2020” blev på det Krigsvidenskabelige Selskabs generalforsamling kåret til årets bedste artikel med den følgende begrundelse:

Til årets bedste artikel på Krigsvidenskab.dk: 

Vinder: Rune Holmeå Iversen for artiklen ” Panserværn i Hæren – Del 1: Verdens-krigene 1914-1945”.

Artiklen er startskuddet på et uhyrre (sic) ambitiøst projekt, hvor forfatteren giver indblik i panserværnets udvikling gennem 100 år i det danske forsvar. Årene 1914-1945 er med to verdenskrige af afgørende betydning for udviklingen af netop dette våben  og forfatterens militærhistoriske overblik bliver formidlet på en læseværdig måde, hvor de færreste læsere vil være efterladt med manglende detaljer. “Panserværn i Hæren – Del 1: Verdenskrigene 1914-1945” er eksemplarisk i forhold til Krigsvidenskab.dk’s formål om at styrke viden om dansk militærvidenskab, og trods en mang-lende forskningsramme bidrager artiklen med ny viden for de fleste, der læser den. Det er med største fornøjelse at tildele Rune Holmeå Iversen prisen for årets artikel på krigsvidenskab.dk i 2020.

https://www.krigsvidenskab.dk/om-os/formandens-beretning-v-generalforsamlingen-d-20-maj-2021

Og det kan jeg i sagens natur kun erklære mig tilfreds med!

Artiklen kan stadig tilgås på følgende adresse:

https://krigsvidenskab.dk/emne/panservaern-i-haeren-teknologi-organisation-og-doktrin-1914-2020

Del 3 ligger pt. til endelig redaktion og bliver publiceret så snart denne er afsluttet.

Udgivet i Militærhistorie, Nyheder | Tagget , , | Skriv en kommentar

Panserværn i Hæren 1914-2020. Del 2.

Så er næste del artikel i Panserværns-serien blevet udgivet af det Krigsvidenskabelige Selskab

Hvor den første artikel handlede om hvorledes den danske hær først ignorerede og derefter i hastig panik prøvede at opbygge effektive effektive panserværns-foranstaltninger, handler denne om hvorledes den tyske hær planlagde at angribe Jylland og hvor godt den danske hær havde forberedt sit forsvar .

Så skynd dig at klikke videre og læse artiklen ved at trykke på billedet af de tyske kampvogne herunder:

Foto, Kriegsberichter Rascheit, Deutsches Bundesarchiv
Udgivet i Militærhistorie, Nyheder | Tagget , , | 3 kommentarer

Det danske Panservåbens mulige udvikling 1990-2010

Så er 2021 i gang. Jeg har opdateret en af de ældre artikler på siden med billeder og en perspektivering set fra 2021. Tryk på billedet af Leopardkampvognen for at komme til den opdaterede artikel.

Foto, Forsvarsgalleriet.dk

Herudover har jeg slettet nogle døde links og rettet lidt op på html og CSS koderne. Jeg har yderligere to artikler i “Panserværns-serien” til redaktion, så 2021 ser indtil videre ud til at blive et produktivt år.

Udgivet i Militærhistorie, Opdateringer | Tagget , | Skriv en kommentar

Panserværn i Hæren 1914-2020. Del 1.

Så er jeg endelig i gang med noget der kommer til at handle om den Kolde Krig.

Det Krigsvidenskabelige Selskab har netop udgivet den første af min artikler i en serie, der handler om udviklingen i Hærens panserværn hvad angår materiel, doktrin og organisation. Artiklen omhandler perioden fra 1914-1940.

Artikelserien kommer til at omfatte ca. 8 artikler, hvoraf nummer 3, 4 og 5 kommer til at dække den Kolde Krig fra 1945-1990.

Så skynd dig at klikke videre og læse artiklen ved at trykke på billedet af den danske 37mm Fodfolkskanon herunder:

Foto: Th. Christensen, Forsvarsgalleriet.dk

Udgivet i Militærhistorie, Nyheder | Tagget , , , | Skriv en kommentar

GDPR og BALTAP.dk

Tid til lidt vedligeholdelse:

Som folk måske har bemærket, er EUs direktiv om persondata trådt i kraft. Hvad betyder dette i praksis for denne hjemmeside?

Direktivet er opbygget på 6 grundpiller, der skal håndhæves af ejeren af en hjemmeside (det vil sige mig):

1: Indsigtsret. Du har ret til at få indsigt i eventuelle data (tekst, billeder) jeg har gemt om dig.

2: Berigtigelse af upræcise personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse og få rettet eventuelle upræcise/urigtige oplysninger jeg måtte have skrevet om dig på denne hjemmeside.

3: Sletning af personoplysninger. Det siger sig selv, men er vigtigt at fremhæve, fordi jeg regner med at uploade en del billeder snart. Og hvis du optræder på et af disse billeder, men ikke ønsker at det skal ligge online, har du altså ret til at kræve det fjernet.

4: Begrænset behandling af personoplysninger. Jeg må ikke overdrage eventuelle personlige oplysninger til tredjepart.

5: Ret til dataportabilitet. Dette giver dig ret til at kræve de oplysninger (tekst, billeder etc.) jeg måtte have liggende om dig på denne hjemmeside overleveret til en tredjepart.

6: Ret til indsigelse imod behandling af personoplysninger. Dette giver, lidt i lighed med Hovedpunkt 3, retten til at gøre indsigelse imod at optræde i tekst eller billede på denne hjemmeside.

Det var noget af en mundfuld, men jeg håber det gør det klart, hvordan GDPR direktivet bør tolkes.

Jeg har også valgt at slette Gæstebogen. I de ca. 6 år den har været oppe klarede den at tiltrække en masse spam og kun to reelle indlæg. Under alle omstændigheder har programmøren, der i sin tid lavede den nævnte gæstebog, også stoppet al videre udvikling og support.

Herudover har jeg lavet lidt mere generel vedligeholdelse og sat lidt flere relevante links ind på forsiden.

Udgivet i Opdateringer | Skriv en kommentar

Isted 1850: Når sammenbrud i planer og føring leder til kaos.

Mine seneste aktiviteter har absolut intet haft at gøre med den Kolde Krig.

Slaget ved Isted 24.-25. juli 1850 er det største slag i danmarkshistorien og den danske hærs historie. Idet store dele af slaget foregik i tæt tåge og varmedis, spredt ud over en frontbredde på 20 kilometer, er slaget også et af de mest uoverskuelige i moderne tid. det bliver ikke bedre af, at en stor del af kilderne til slaget er skrevet på tysk og tilmed svært tilgængelige. Det har heller ikke hjulpet, at de hidtidige danske analyser af slaget var stærkt farvede af politiske hensyn. En gennemgribende nytolkning af slaget har således manglet. Indtil nu.

I rammen af Forsvarskademiets projekt “Om læring og indsigt fra krig”, der skulle producere en antologi til brug ved undervisning i faget Krigshistorie på Hærens Officersskole, har jeg lavet en større artikel om slaget. Bortset fra enkelte mindre artikler, er artiklen det eneste større analytiske værk om 1. Slesvigske Krig skrevet i de sidste 40 år.

Med hjælp fra kortspecialisten, ph.d Stig Roar Svenningsen, kombineret med vandreture på selve slagmarken var det muligt at skabe et overblik over slagets lokaliteter og koble disse sammen med udsagnene fra de skriftlige kilder. Resultatet er en, i dansk sammenhæng, unik analyse, der klart viser, hvorfor kamphandlingerne fik det forløb de gjorde og på hvilket grundlag de involverede officerer traf deres taktiske valg.

Hertil leverede jeg også betydelige dele af analysen til den efterfølgende artikel “Forsvaret af Als i foråret og sommeren 1864. Det halvhjertede lykkes sjældent. ” Hele antologien er næsten 700 sider lang og ca. 25% af disse bærer således mit aftryk i en eller anden form.

Herudover dækker antologien også mange andre taktiske og operative situationer fra de sidste 170 år, dog med en klar vægt på de sidste 125 år. Tryk på billedet for at komme videre til forlagets hjemmeside, hvor man kan købe begge bind i en samlet pakke.

Læring og indsigt fra krig bind 1

Alternativt kan selve artiklerne om Isted og Als downloades gratis ved at trykke på billedet af henholdsvis de danske infanterister og panserskibet Rolf Krake herunder. God læselyst!

Litografi, Kittendorff og Tegner,
Det Kongelige Bibliotek
Rolf Krake 1864
Træsnit, Illustrierte Zeitung, Det Kongelige Bibliotek

Jeg har også lavet lidt oprydning på selve hjemmesiden, modificeret koden, fjernet døde links samt opdateret forsiden med ekstra information og nye links. Herudover har siden også, i tråd med EUs persondataforordning, fået en GDPR-popup der forsikrer om, at jeg skam ikke lagrer de besøgendes personlige oplysninger (hvad i alverden skulle jeg også bruge dem til…)

Udgivet i Militærhistorie, Nyheder | Tagget | Skriv en kommentar