***SIDST OPDATERET 01/08/2023***

Den Kolde Krig har opnået fornyet relevans og opmærksomhed hos den danske offentlighed i de seneste 15-20 år og perioden har set en stor publikationsvirksomhed, hvor mange af den Kolde Krigs facetter, militære, såvel som sociale og politiske, danske såvel som internationale, er blevet gennemgået.

Denne hjemmeside er en reaktion på et fravær i denne række af publikationer. Som den nu pensionerede Brigadegeneral og cand.phil. i Historie Michael Clemmesen bemærker i et essay fra år 2007 (s.5):

“I den anden – rent militærhistoriske – ende af spektret er der udgivet smukt illustrerede bøger om tidens fly, kampvogne og krigsskibe samt opdaterede institutionshistorier (hærens regimenter, flyvestationer o.a.). Disse publikationer er hidtil skrevet uden kunne inddrage den større ramme i hvilke flyene fløj, kampvognene kørte og skibene sejlede henholdsvis den overordnede logik i hvilke institutionerne uddannede og administrerede personel samt materiel. At kunne inddrage rammen forudsætter en endnu ikke eksisterende generel militærhistorisk forskning i perioden”.

I dag, 12 år senere, er der sket visse fremskridt på denne front. I 2016 udgav dr. phil. Peter Bogason bogen “Søværnet under den kolde krig: Politik, strategi og taktik”. Bogen giver som den første et overblik over hvorledes et af Forsvarets værn forberedte sig på sin krigsmæssige rolle indenfor de rammer politikerne, NATO og den generelle samfundsmæssige udvikling udstak.

I 2017 udkom ph.d Jens Ole Christensens bog “Hjemmeværnet Historien om det folkelige forsvar”, der overordnet beskriver værnets tilblivelse og udviklingen i dets organisation og opgaver i løbet af den Kolde Krig.

Hvad Flyvevåbnet og Hæren angår, har der reelt ikke været nogen fremgang. Ud fra princippet om, at hvis noget skal gøres, må man gøre det selv, besluttede jeg mig for at handle. Den efterlyste generelle militærhistoriske oversigt er hvad jeg her vil forsøge at give, i et format der er tilgængeligt for den brede offentlighed. Indledningsvist har jeg tænkt mig at nøjes med at beskrive forsvaret af dansk territorium øst for Storebælt, der som udgangspunkt var en rent national dansk opgave.

Siden her er en indgangsportal til de mange forskellige undersider jeg har på bedding. Indledningsvist er min fokus på perioden fra ca. 1973 til 1991 og området øst for Storebælt, men med tiden har jeg tænkt mig også at behandle den foregående periode (1945-1973) samt det jysk-fynsk-nordtyske område. Idet forsvaret af Danmark og Slesvig Holsten var et både værnsfælles og multinationalt foretagende, vil det omfattende samarbejde med det tyske Forbundsværn og mulige NATO forstærkninger også indgå på et tidspunkt.

Denne indledningsside er indtil videre i WordPress, men jeg agter med tiden at erstatte den med en side i Drupal format.

Siden her er på dansk, men det er min plan, med tiden, at oversætte den til engelsk.