Bornholms Værn og Region

Krigsstruktur 1974-1981:

Her skal så være de smukke organisationskort med indlagte links jeg er ved at lave!