Bornholms Region og Værn

Fredsstruktur 1974-1981:

Fredsstruktur 1974-1981 Bornholms Region og Værn, Stab og Administration Regionsstabskompagniet Kampgruppen Bornholms Værn 12. Artilleriafdeling Telegrafkompagni Vedligeholdelseskompagni Almegårds Kaserne Stabskompagni/I Bataljon Motoriseret Infanterikompagni Motoriseret Infanterikompagni Let Kampvognseskadron Let Haubitsbatteri Garnisonstroppernes Rekrutkompagni og Konstabelgrunduddannelse Uddannelsesenheder Feltartilleri Uddannelsesenheder Infanteri/Kamptropper

Dette diagram viser fredsstrukturen 1974-1981. Hvis du vil vide mere om enhederne i diagrammet, er det bare at klikke på dem! (Pr. 07/11/2015 er linket til Staben og til den Lette Kampvognseskadron aktivt, øvrige links er stadig inaktive)