Om mig

Mit navn er Rune Holmeå Iversen. Jeg er 42 år gammel (f. 1979) og Magister i Historie med bifag i Forhistorisk Arkæologi fra Københavns Universitet, hvor jeg dimitterede i december 2011 på en afhandling om den såkaldte "Barbarisering" af det senantikke romerske militærvæsen.

Rune Holmeå Iversen, Römisch Germanisches Museum, Köln
Herudover har jeg arbejdet med arkæologiske udgravninger på museer og undervist indenfor antikhistorie og dansk arkæologi på Folkeuniversitet samt publiceret artikler og afholdt foredrag om de samme emner. Man kan jo så spørge sig selv om hvorfor en antikhistoriker sætter sig ned og laver en hjemmeside om den Kolde Krig?

Det er der flere årsager til. En af dem er, at min far, såvel som min morfar og farfar, havde tilknytning til Forsvaret på forskellige måder, enten som værnepligtige og/eller medlemmer af Hjemmeværnet. En anden faktor er min egen militærtjeneste, som efter min gymnasietid begyndte ved Jyske Dragonregiment og varede fra 1999-2000 (1. Opklaringseskadron /
V. Opklaringsbataljon), samt de efterfølgende år i Hjemmeværnet (2001-20XX). Min tid i det danske forsvar omkring årtusindskiftet gjorde mig nysgerrig på, hvordan det hele egentlig hang sammen rent organisationsmæssigt; hvilke enheder hørte til hvor og hvad var deres tiltænkte rolle hvis mobiliseringsordren en dag kom? I min tid i Forsvaret fik jeg ikke specielt mange gode svar, men derimod en masse af de rygter, som militæret er så rigt på.
Rune Holmeå Iversen, Let Maskingevær, Feltaffutage
Da jeg efter min tid ved Jyske Dragonregiment startede som historiestuderende ved Københavns Universitet, fik jeg pludselig de metodiske og teoretiske værktøjer, samt den adgang til hovedstadens biblioteker og arkiver, der var nødvendig for, at jeg kunne danne mig det nødvendige overblik og jeg fandt ud af, at det danske forsvar jeg selv gjorde tjeneste i havde sin rod i de organisatoriske tiltag og anskaffelser der var blevet gjort i løbet af den Kolde Krig. Dette angik både enhedernes organisation, samt deres våben, udrustning og materiel.
Rune Holmeå Iversen, Majbrit Bergman Hansen

Til sidst betød min interesse for konflikt og simulationsspil også, at jeg begyndte at interessere mig for den Kolde Krigs militærhistoriske aspekter. Men hvor information om andre landes militære forhold under den Kolde Krig, heriblandt især USA, Storbritannien og Vesttyskland, generelt var alment tilgængelige på nettet, var det samme simpelthen ikke tilfældet for Danmark. Dette er blevet noget bedre i løbet af de sidste 10 år, men en egentlig samlet militærhistorisk fremstilling manglede stadig. Efter jeg havde indleveret min Magistersafhandling besluttede jeg mig derfor for, at påtage mig denne udfordring.

Jeg bor i Herfølge sammen med min kone Majbrit, og mine døtre Augusta (f. 2009) og Dagmar (f. 2013).